Časovi iz turskog jezika

Datum objave

14.10.2021 03:28

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je