Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

16.10.2021 15:51

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: ,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: ,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Nisam siguran/na

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

PEX

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 9 i 12 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ne