Presnimavanje video kaseta (VHS)

Datum objave

20.10.2021 12:03

Koliko video kaseta je potrebno presnimiti?

6 - 10

Da li Vam je potrebno nešto od dodatnih usluga?

Editovanje video snimka, Korekcija boje, Stabilizacija slike,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je