Časovi pjevanja

Datum objave

23.10.2021 20:27

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je