Iznajmljivanje i montiranje skela

Datum objave

25.10.2021 15:34

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Iznajmljivanje skele,

Na koji vremenski period Vam je potrebna skela?

Manje od 7 dana

Za koju vrstu objekta Vam je potrebna skela?

Kuća

Na koliko etaža će skela biti postavljena?

Na dvije etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana