Kurs informatike

Datum objave

15.11.2021 15:06

Šta želite da naučite na kursu?

Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Subota,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 12 - 15h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana