Krečenje

Datum objave

19.11.2021 16:08

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

40

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

45

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je