Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

26.11.2021 01:43

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Oluk / oluci su začepljeni, Redovno čišćenje / održavanje,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Aluminijum, Nisam siguran/na,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Nisam nikada čistio/la

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koliko oluka je potrebno očistiti?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je