Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

10.12.2021 09:46

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Oluk / oluci su začepljeni,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Bakar,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Prije jedne do dvije godine

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Koliko oluka je potrebno očistiti?

2 - 4

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je