Stolarski radovi

Datum objave

18.12.2021 13:05

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak,

Imate dodati još neke informacije?

Potreban popravak kuhinjskih stolica koje su se rasklimale ,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,