Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

20.12.2021 12:00

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Osnovna škola

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Ostalo: Po dogovoru,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Ostalo: Po dogovoru,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebne su 1-na-1 instrukcije iz njemačkog jezika za dijete od 9 godina. Ako je moguće više puta sedmično.