Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

24.12.2021 16:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: Roman

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 200

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je