Postavljanje slika i umjetničkih instalacija

Datum objave

01.12.2016 17:00

Na kojoj lokaciji je potrebno postaviti sliku / instalaciju?

Ostalo: osoba

Koliko predmeta se treba postaviti?

1

Jednostavnost pristupu

Teško za dohvatiti ( visina )

Posebne potrebe

Sigurnosni okvir

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno