Čuvanje djece

Datum objave

15.01.2022 16:02

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Sedam dana od 7 do 5 i sedam dana od 3 do 1h posle ponoci,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno