Postavljanje drvene fasadne obloge

Datum objave

18.01.2022 22:44

Na koju vrstu objekta želite postaviti drvenu oblogu?

Kuća

Koju vrstu drvene obloge želite postaviti?

Po preporuci izvođača radova,

Na kolikoj površini će biti postavljena drvena obloga?

50 - 100 m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je brusenje i farbanje drvene fasade (poluoblice) na vikend kuci, ogradi, podkrovlje, garaznim vratima i pomocnim objektu