Instrukcije iz latinskog jezika

Datum objave

24.01.2022 19:21

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite da imate instrukcije?

Od 9 - 12 h, Od 12 - 15 h, Od 15 - 18 h, Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Adi R. 061172776