Grafička priprema za štampanje

Datum objave

31.01.2022 15:06

Za koliko predmeta je potrebna usluga?

1

Za koji proizvod Vam je potrebna usluga?

Knjiga,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Prelom knjige,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Knjiga ima 470 strana 24 cm.Rječnik je ima 20 slika.