Odvoz otpada

Datum objave

05.02.2022 17:42

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Zemlja,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: Potreban kamion zemlje za vrta na selu, 10tak kilometara od Mostara...,

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Ostalo: Samo dovoz zemlje,

Imate dodati još neke informacije?

Kamion manji/srednji sa zemljom za vrta, ne treba neka vrhunsla kvaliteta za dovoz na selo (10tak km) od Mostara...U narednom periodu, nije zurno...,