Postavljanje drvene fasadne obloge

Datum objave

05.02.2022 21:27

Na koju vrstu objekta želite postaviti drvenu oblogu?

Kuća

Koju vrstu drvene obloge želite postaviti?

Po preporuci izvođača radova,

Na kolikoj površini će biti postavljena drvena obloga?

Manje od 50m2

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je