Postavljanje fasade

Datum objave

01.12.2016 22:41

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: Montazne kuce

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

5 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na jednu etažu

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je