Presnimavanje video kaseta (VHS)

Datum objave

06.02.2022 15:12

Koliko video kaseta je potrebno presnimiti?

1

Da li Vam je potrebno nešto od dodatnih usluga?

Ostalo: Samo presnimavanje na Usb il na cd ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana