Časovi iz turskog jezika

Datum objave

11.02.2022 11:20

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je