Servis sportske opreme

Datum objave

13.02.2022 20:05

Koju vrstu opreme je potrebno servisirati?

Fitness oprema,

Koja vrsta servisa Vam je potrebna?

Popravak oštećenja,

Koliko predmeta je potrebno servisirati?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Traka za trčanje na trnutak stane u radu