Usluge lektora

Datum objave

16.02.2022 13:53

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Vi ste mene već kontaktirali ali ja ne mogu da otvorim vas link pozdrav Jasmin