Usluge lektora

Datum objave

16.02.2022 15:25

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je