Usluge lektora

Datum objave

17.02.2022 15:35

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Ja živim u njemačkoj htio treba mi Lektor za knjigu koju sam ja napisao pozdrav