Čišćenje stana/kuće

Datum objave

12.03.2022 20:42

Koliko prostorija je potrebno očistiti?

2

Broj kupatila koje je potrebno očistiti

4

Koliku kvadraturu je otprilike potrebno očistiti?

30 - 40 m2

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal?

Ostalo:

Dodatne informacije za osobu koja vrši čišćenje

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna usluga?

Više puta sedmično

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno