Servis i popravak kafe aparata

Datum objave

19.04.2022 09:30

Koju vrstu aparata je potrebno servisirati/popraviti?

Kućni kafe aparat

Koju vrstu aparata je potrebno servisirati/popraviti?

Kućni kafe aparat

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: kućni aparat mi se pokvario,

Molimo upišite koja vrsta servisa/popravka je potrebna

nema nikakav signal kad se uključi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

moj telefon je 061729111