Statistička analiza

Datum objave

21.04.2022 17:36

Koja vrsta statističke obrade Vam je potrebna?

Testiranje statističkih hipoteza,

Zbog čega Vam je potrebna analiza?

Naučno istraživački sektor

Molimo malo detaljnije opišite uslugu koja Vam je potrebna

Statisticka analiza za master rad

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana