Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

23.04.2022 10:57

Koju vrstu problema imate?

Napuknuta cijev,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: Instalacija ,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Da

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Poslovni objekat

Od kojeg materijala su cijevi?

PVC

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Ostalo

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno