Čišćenje stana/kuće

Datum objave

25.04.2022 16:27

Koliko prostorija je potrebno očistiti?

Ostalo: undefined

Broj kupatila koje je potrebno očistiti

2

Koliku kvadraturu je otprilike potrebno očistiti?

Ostalo: undefined

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal?

Da, ja ću obezbijediti opremu i potrošni materijal

Dodatne informacije za osobu koja vrši čišćenje

Ništa od ponuđenog,

Koliko često Vam je potrebna usluga?

Ostalo: undefined

Kada Vam treba odabrana usluga?

15-07-2022