Instrukcije za programske jezike C i C++

Datum objave

12.05.2022 11:04

Imate li prethodnog iskustva?

Da

Kojim danima želite instrukcije?

Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Od 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Na koji način želite da imate instrukcije?

Preko skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je