Kurs informatike

Datum objave

02.12.2016 18:56

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word, Prezentacije (Power Point),

Koliko često želite da pohađate kurs?

Ostalo:

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Ostalo:

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Nedjelja,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno