Stolarski radovi

Datum objave

19.05.2022 02:26

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Postavljanje izolacije i špere na potkrovlju

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Postavljanje izolacije i špere u potkrovlju

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Plafon u potkrovlju,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Treba između greda u potkrovlju kuće u Sarajevu koja se renovira (Stari Grad prema Vratniku) postaviti izolaciju i šperu. Materijal obezbjeđen, farbanje nije potrebno. Idealno dvije osobe da rade zajedno. Kvadratura je 130 kvadrata.