Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

01.06.2022 11:15

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Zadržavanje tekućina i otpada

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Manje od 1000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije više od 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Već duži vremenski period

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana