Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

13.06.2022 11:29

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ostalo: POCETNIK

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je