Snimanje/fotografisanje iz vazduha

Datum objave

17.06.2022 10:50

Sa koliko lokacija Vam je potrebna fotografija / snimak?

Sa više lokacija

Koja vrsta snimanja / fotografije Vam je potrebna?

Snimanje iz drona

U kojim formatima želite fotografije?

Digitalni,

Kada Vam treba odabrana usluga?

20-06-2022

Imate li dodati još neke informacije?

Za 20/6 dan/noc, Mostar, eventualno i Blagaj; za 21/06 dan Mostar - potrebna usluga profesionalnog fotografa - fotografije za Instagram profil