Izrada stepenica

Datum objave

17.06.2022 18:18

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Ostalo: Metalne,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Ne, nije potrebna dodatna usluga,

Kada Vam treba odabrana usluga?

30-09-2022