Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

29.06.2022 20:57

Koja vrsta problema je u pitanju?

Ostalo: Žena kaže da ne ledi i da je topliji nego prije. Ostavili smo ga preko noći blago otvorenog,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider

Koliko dugo problem postoji?

Ostalo: 24h

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Ostalo: 2 sprat

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Hitno je, da se meso ne pokvari