Postavljanje betonske podne obloge

Datum objave

02.07.2022 16:26

Imate dodati još neke informacije?

Potrebno je naoraviti vanjske stepenice, nema puno posla.,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Dodatne informacije

Ostalo: Potrebno izgradnja vanjskih stepenica, Zenica.,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Instalacija,

Koja vrsta završnog rada Vam je potrebna?

Ostalo: Izgradnja vanjskih stepenica,

U koliko prostorija je potreban rad?

1,

Koja je približna kvadratura ukupnog rada?

Manje od 30 m2,

Koja je Vaša postojeća podna obloga?

Beton,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Privatna kuća,