Kurs informatike

Datum objave

04.07.2022 10:19

Šta želite da naučite na kursu?

Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Preporučeno od instruktora

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Prije 9h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno