Popravak slavina / česmi

Datum objave

08.07.2022 19:12

Koju tip slavine / česme je potrebno popraviti?

Slavina sa jednom ručkom koja kontoliše vruću i hladnu vodu

Koju vrstu slavine / česme je potrebno popraviti?

Usadna

Molimo opišite malo detaljnije kakva vrsta popravka Vam je potrebna

Curi voda iz cesme u kuhinji

Koliko slavina/česmi je potrebno popraviti?

1

U kojoj prostoriji je potreban popravak?

Kuhinja

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, obezbijedit ću sav materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno