Instalacija plinskih postrojenja

Datum objave

02.12.2016 23:53

Koja vrsta postrojenja je u pitanju?

Ostalo: plinski kotao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Instalacija potpuno novog plinskog postrojenja

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Instalacija plinskog kotla, kao podrske toplotnoj pumpi.

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Kako da kontaktiramo.