Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

03.12.2016 00:58

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?