Čuvanje djece

Datum objave

21.07.2022 23:39

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

6 - 9 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Zavisno od mog rasporeda casova

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Zavisno od mog rspor,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana