Sportska masaža

Datum objave

13.08.2022 12:55

Zbog čega Vam je potrebna sportska masaža?

Zbog bolje fleksibilnosti,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Prije mjesec dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana