Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

23.08.2022 09:23

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: U zavisnosti os smjene na radnom mjestu,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno