Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

23.08.2022 18:32

Starosna dob

15 - 18 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je