Obuka za frizere

Datum objave

31.08.2022 00:45

U koje vrijeme želite obuku?

Nakon 18 h,

Kojim danima želite imati obuku?

Ponedjeljak, Srijeda,

Imate dodati još neke informacije?

,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo,

Koliko često želite imati obuku?

Po preporuci instruktora,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,