Postavljanje/popravak tepisona

Datum objave

01.09.2022 13:19

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje novog tepisona

Koja je približna kvadratura prostora za postavljanje / popravak tepisona?

Manje od 50 m2

U koliko prostorija je potrebno postaviti / popraviti tepison?

1

Šta se trenutno nalazi na podu?

Pločice,

Koja je podloga ispod Vašeg poda?

Beton,

Koju vrstu tepisona želite postaviti / popraviti?

Po preporuci izvođača radova

Dodatne informacije / prepreke za postavljanje

Ne postoje prepreke za postavljanje,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Poslovni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana